KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Zamestnanci


Titul

Meno

Priezvisko

Titul

RNDr.
Rastislav Adamek
Mgr.
Mária Andrášová
RNDr.
Pavel Baláž
RNDr.
Štefan Bálint
Mgr.
Gregor Bánó PhD.
RNDr.
Anton Baran

Milan Bartoš
RNDr.
Jozef Bednarčík PhD.
prof. RNDr.
Andrej Bobák DrSc.

Jana Boháčová
RNDr.
Marek Bombara PhD.
RNDr.
Branislav Brutovský CSc.
Mgr.
Lenka Bryndzová
Mgr.
Ľuboslava Buriánková
Mgr.
Diana Búzová
Ing.
Jozef Černák PhD.
RNDr.
Erik Čižmár PhD.
Ing.
Jaroslav Človečko
RNDr.
Alexander Dirner CSc.
RNDr.
Gabriela Fabriciová PhD.
Ing.
Pavel Farkaš PhD.
prof. RNDr.
Alexander Feher DrSc.
RNDr.
Ján Füzer PhD.

Silvia Gajdošová
RNDr.
Rudolf Gális PhD.
Ing.
Emil Gažo
Ing.
Vladimír Girman PhD.
RNDr.
Martin Gmitra PhD.
RNDr.
Jozef Hanč PhD.
Ing.
Martin Harčár
doc. RNDr.
Michal Hnatič DrSc.
doc. RNDr.
Denis Horváth CSc.
Mgr.
Veronika Huntošová
doc. RNDr.
Vladimír Ilkovič CSc.
doc. RNDr.
Michal Jaščur CSc.
RNDr.
Zuzana Ješková PhD.
RNDr.
Marcela Kajňaková PhD.
RNDr.
Marián Kireš PhD.

Beáta Kišová
Mgr.
Peter Klein
RNDr.
Marek Kočan
Mgr.
Jana Kočišová
Ing.
Vladimír Kolesár
prof. RNDr.
Peter Kollár CSc.
Mgr.
Yuriy Kostyk
RNDr.
Adela Kravčáková PhD.
Mgr.
Tomáš Lučivjanský
prof. RNDr.
Gabriela Martinská CSc.
Ing.
Viktor Michalčin PhD.
Mgr.
Štefan Michalik
prof. RNDr.
Pavol Miškovský DrSc.

Viera Mižáková
Ing.
Samuel Mockovčiak PhD.
RNDr.
Pavel Murín CSc.
Mgr.
Ján Mušinský
Mgr.
Erika Muššáková
RNDr.
Zuzana Naďová PhD.

Ladislav Nigut
RNDr.
Ľudmila Onderová PhD.
doc. Ing.
Martin Orendáč CSc.
RNDr.
Alžbeta Orendáčová PhD.
Mgr.
Štefan Parimucha PhD.
Ing.
Michal Paulíny
RNDr.
Gabriel Pavlík PhD.
Mgr.
Dana Petrovajová
doc. RNDr.
Pavol Petrovič CSc.
Mgr.
Marián Putiš
RNDr.
Alena Radváková
RNDr.
Martin Savko PhD.
RNDr.
Lucia Sedláková
prof. RNDr.
Pavol Sovák CSc.

Mária Stehlíková
doc. RNDr.
Jozef Strečka PhD.

Jolana Šemráková

Katarína Tkáčiková
Mgr.
Tomáš Tokár
doc. RNDr.
Ľubomír Tóth CSc.
RNDr.
Jana Tóthová PhD.
doc. RNDr.
Jozef Uličný CSc.
RNDr.
Jozef Urbán CSc.
Mgr.
Martin Vaľa
doc. RNDr.
Rastislav Varga PhD.
RNDr.
Marek Varga
doc. RNDr.
Eva Vargová CSc.
prof. RNDr.
Pavol Vojtaník DrSc.
doc. RNDr.
Stanislav Vokál CSc.
Mgr.
Peter Vrábel
RNDr.
Janka Vrláková PhD.
Mgr.
Štefan Zavoda
RNDr.
Adriana Zeleňáková PhD.
Ing.
Anton Zentko DrSc.
RNDr.
Anna Zorkovská PhD.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved